Staldreglement.

 • Alt foder skal være i lukkede beholdere og døre til foderrum holdes lukkede.
 • Ring til Jeppe inden halm, hø og wrap er brugt op.
 • Der skal fejes, både når der muges, og hvis din hest sviner, når du trækker den ud og ind.
 • Der må ikke stå udstyr på gulvet i stalden. -
 • Dækkener skal hænge i dækkenrummet. -
 • Der må ikke hænge udstyr på boksene, udover det der bliver brugt dagligt. -
 • Hold vandkop og krybbe rene. -
 • Rengør din boks ca. en gang om måneden for spindelvæv. -
 • Redskaber stilles pænt på plads i rummet medtrillebør mm. -
 • Wrap-plastik, snore og andet affald lægges i den store grønne affaldscontainer. -
 • Det er ikke tilladt at løbe på klubbens arealer og al færdsel skal ske underhensyntagen til heste og ryttere. -
 • Ved udlån af boks i længere eller kortere tid muges der ud med det samme efterbrug. -
 • Ved lån af tom boks i forbindelse med udmugning, skal evt. hestepærer fjernes meddet samme. -
 • Man låner ikke en andens boks under udmugning med mindre det er aftalt medbegge parter. -
 • Når skraldespanden er fuld isættes ny affaldspose og den fyldte pose kommes iden store grønne affaldscontainer. -
 • Døre lukkes, når er der meget koldt eller det blæser meget. Aftenfodervagten haraltid det sidste ansvar for at lukke dørene efter endt fodring. (Hvis nogle rider efteraftenfodring, lukker man selvfølgelig efter sig selv). -
 • Alt mad der spildes skal samles op.
 • Ditte tager kontakt til bestyrelsen vedr. fx fyldte bokse eller manglende rengøring istalden.
 • Mad og mash må ikke stå fremme natten over, endvidere må der ikke væretilgængelige madrester (i forhold til rottebekæmpelse).
 • Aftenfodervagten er ansvarlig for, at der ikke står madrester mm. natten over.
 • Sluk lyset, når der ikke er nogen i stalden. -


Fold.

 • Led på foldene skal lukkes – også når der ikke er heste ude.
 • Er der en fold der er i stykker, gives der besked til bestyrelsen med det samme.
 • Rengør selv din vandbalje på folden.
 • Strøm må kun slukkes, mens der lukkes heste ud og ind og når der ikke er heste ude.

Udendørs ridebane.

 • Fjern hestepærer.
 • Tøm trillebøren inden den bliver fuld.
 • Der må ikke være løse heste på udendørsbanen.
 • Bommene skal ligge i holderne på springene, så banen kan ordnes.
 • Der må ikke ligge springmateriel på hegnet.
 • ”Vandgraven” må kun bruges til springning, og ikke til hestene går på den.


Ridehus.

 • Fjern hestepærer.
 • Tøm trillebøren inden den bliver fuld.
 • Springmateriel skal ligge bag barrieren.
 • Der må ikke springes af ryttere under 16, uden der er en ældre person til stede.
 • ”Vandgraven” må kun bruges til springning, og ikke til hestene går på den.
 • Vandingsanlæg må kun betjenes af ansatte.
 • Ved løsspringning skal der rives og udjævnes huller.


Opsadlingen.

 • Fej og ryd op efter dig og din hest.
 • Udstyr der bliver liggende flere dage, vil blive fjernet uden varsel.
 • Tøm afløbet i vand spiltovet, hver gang du har vasket.
 • Sluk vandvarmeren efter brug
 • Sluk for vandet og spar på det – brug gerne en spand.
 • Tøm trillebøren, inden den bliver fuld.
 • Sadelrummet er kun til sadeltøj – ikke til striglekasser, støvler el. lign.
 • Hold orden i sadel og udstysrum.
 • Lås saddel og udstyrsrum når du forlader bygningen – også hvis du skal i skoven.
 • Sluk lyset, når du forlader bygningen.

Rytterstuen og toiletterne.

 • Vask op.
 • Ryd op efter dig og dine gæster.
 • Skyl ud.
 • Luk for vandhanen.
 • Sluk lyset og luk døren.